Mansion Clubnights

Huisregels

1. De minimum leeftijd van dit event is 18 jaar. Bij twijfel kan om ID worden gevraagd.
2. Bij binnenkomst worden tassen op inhoud gecontroleerd.
3. De beveiliging heeft het recht om bezoekers te weigeren of eruit te zetten.
4. Bezoekers dienen er verzorgd uit te zien bv: geen sportkleding of sportschoenen, geen kapotte kleding, geen aanstootgevende kleding.
5. Ongewenste intimiteiten en hinderlijke samenscholing word niet getolereerd.
6. Bij calamiteiten dient u altijd de instructies van het personeel op te volgen.
7. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het verlies/ beschadiging van persoonlijke eigendommen.
8. Agressiviteit in toon en gedrag wordt niet getolereerd.
9. Geen toegang aan personen in het bezit en/of verhandelen en/of onder invloed van drugs.
10. Roken is alleen in de door ons aangewezen rookruimten toegestaan.
11. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en/of discriminatie zijn verboden.
12. Glazen en flessen mogen niet mee naar buiten worden genomen.
13. Overtreding van het huisreglement kan leiden tot verwijdering.
14. Indien u een klacht heeft kunt u een mail sturen naar info@boss-events.nl